Protipožiarne dvere
Masívny smrekový rám opatrený speňujúcou páskou, ktorá je 
skrytá pod hranovacou páskou.Protipožiarna výplň. Obchodný 
názov LUME EXTRA (hladký plášť) alebo LUME EXTRA 
Profil (profilovaný plášť).