Protipožiarne dvere

Protipožiarne dvere

Masívny smrekový rám opatrený speňujúcou páskou, ktorá je skrytá pod hranovacou páskou. Protipožiarna výplň. Obchodný názov LUME EXTRA (hladký plášť) alebo LUME EXTRA Profil (profilovaný plášť).